Mystery guest 1

Mystery guest 2

Shihan  Semmy Schilt, Nanadan,

Netherlands - Fight Game academy

Sensei Jan Soukup, San-dan,

World Kyokushinkaikan - Czech Republic

Shihan Koen Spitaels, Roku-dan,

WKO Belgium

Shihan David Picktall, Achi-dan,

IFK UK - President of IFK

Shihan Eddy Gabathuler,  Roku-dan,

IFK Switzerland

Shihan Remigiusz Karpinski, Roku-dan, WKO Poland

Sensei Jonathan Tineo, Yon-dan,

Kyokushin  - EFKO Spain

Shihan Jan Bulow, Nana-dan,

WKO Denmark

Shihan Dai Nicu Dascalu, Yon-dan,

Nikko Ashihara  Romania

Sensei Levan Tsintsadze, San-dan,

WKO Georgia

Sensei Lukas Kubilius, san-dan,

WKO Lithouania

Shihan Jozef Stefanovics, Go-dan 

WKO Hungary

Sensei Emma Markwell, San-dan,

IFK UK

Sensei Cristian Boldut, San-dan,

WKO Romania